Energieffektivisering

Det finns många anledningar att energieffektivisera sitt företag. Ofta finns det stora möjligheter till att minska driftkostnaderna och samtidigt er miljöpåverkan. Vi hjälper er med detta så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Vi erbjuder fyra olika typer av tjänster inom energieffektivisering: diagnos, analys, rådgivning samt energiledning. Tjänsterna vänder sig till alla typer av företag, fastighetsägare och industrier och självklart anpassar vi dem efter era behov.

 

Diagnos

Steg ett i arbetet mot att spara energikostnader är att få en överblick. Hur ser företagets energianvändning ut idag?

I vår diagnos tar vi reda på hur er fastighet eller verksamhet står sig energimässigt, om er energianvändning ligger på acceptabla nivåer eller om det finns några uppenbara frågeställningar som behöver undersökas vidare. Resultatet kan användas exempelvis i beslut om företagets fortsatta energi- och klimatarbete.

Vår diagnos bygger på statistik och eventuellt en okulär besiktning på plats och kostar 2800 kr exkl. moms.

 

Analys

Genom en energianalys tar vi fram en helhetsbild över ditt företags energianvändning och pekar ut era befintliga energitjuvar. Vi går igenom er energistatistik och kartlägger var den energi ni använder tar vägen. Därefter presenterar vi en plan på hur ni kan arbeta vidare med er energieffektivisering.

För att energianalysen inte bara ska bli en liggande rapport erbjuder vi oss att återkoppla till dig efter ett år. Vill du ha kontinuerlig uppföljning så periodiserar vi återkopplingen efter dina önskemål.

Sök stöd för energieffektivisering

För att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi erbjuder Energimyndigheten flera olika former av stöd för energieffektivisering. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh/år samt lantbruk med minst 100 djurenheter.

Läs mer om stöd för energieffektivisering

 

Rådgivning

Energirelaterade investeringar är ofta både kostsamma och resurskrävande. Som oberoende partner kan vi hjälpa er ta rätt beslut. Vi kan bistå med rådgivning och oberoende granskning, exempelvis gällande systemlösningar i er anläggning, offerter och avtal.

 

Energiledning och samarbete

Vi hjälper er gärna att ta fram ett energiledningssystem som ni kan använda som stöd i ert arbete. Som samarbetspartner kan vi bistå med i stort sätt allt gällande kontinuerlig information, exempelvis mätningar i kunds anläggning, uppföljande energianalyser, marknadsanalyser, kontinuerlig bevakning och analys av mätvärden m.m.

Information och beställning

För mer information om våra tjänster är du välkommen att göra en intresseanmälan via formuläret nedan eller kontakta Sven-Olof Söderberg på 0140-692 91 eller 
sven-olof.soderberg@tranasenergi.se.