Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Tjänster

Tillfällig leveranspunkt

Om ni exempelvis ska genomföra ett husbygge eller större renovering kan ni behöva en tillfällig leveranspunkt. För detta tar vi ut en engångsavgift som motsvarar hela kostnaden för nytt distributionsnät med servis samt demontage av leveranspunkten när du är klar. Kunden står för mätarskåp och kabel för anslutning i kabelskåp eller dylikt.

Avgift för in- och urkoppling av mätarskåp

Servissäkring
Kostnad exkl. moms
Upp till 25 A 915 kr
Över 25 A 1 830 kr

Ändring av huvudsäkringsstorlek

Storleken på er huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur er energianvändning ser ut. I en villa är det vanligast att ha 16 A eller 20 A. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget. Om proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på för låg huvudsäkring för energianvändningen.

Om ni har en högre säkring än ni behöver kan ni sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om ni vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar ni en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

Åtgärder på servisledning

Om ni som kund skadar servisledningen eller vill att vi utför någon åtgärd på denna debiterar vi en kostnad för detta. Beloppet blir då högst detsamma som engångsavgiften för en ny leveranspunkt av aktuell säkringsstorlek.

Frånkoppling och återinkoppling av anläggning

Om ni som kund begär att få anläggningen till er fastighet frånkopplad betalar ni fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt. Vill ni sedan koppla på anläggningen igen betalar ni för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.

Övervakning vid trädfällning

Om ni ska fälla träd nära en elledning kan vi vara med och övervaka om vi bedömer det befogat. Ring oss på 020 – 40 40 20.

Kabelvisning innan du gräver

Genom vårt kartmaterial kan vi ofta svara direkt på om kablarna ligger inom det område ni ska gräva, i annat fall söker vi ut kablarna på plats och markerar sträckningen med röd färg. Har ni inte begärt kabelvisning och skadar en kabel får ni stå för kostnaderna, och det kan bli mycket dyrt. Vill ni ha kabelvisning av era egna interna jordkablar debiterar vi en timkostnad.

Anmäl er kabelvisning på www.ledningskollen.se. Vi behöver fem arbetsdagar på oss för att ha möjlighet att uppfylla ert önskemål om tid.