Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Avgifter lågspänning effekt

Avgifter 2020

Priserna är exkl. moms.

Årsavgift 10 800 kr/år
Effektavgift 531 kr/kW
Överföringsavgift 9,6 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 284 kr/kVAr

Allmänna bestämmelser

Fakturering

Fakturering sker månadsvis utifrån avlästa värden. Årsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av avgiften. Effektavgiften erläggs månadsvis för den högsta uttagna medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Varje månads effektvärde multipliceras med en tolftedel av effektavgiften. Överföringsavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi.

Reaktiv effekt

Det reaktiva effektuttaget i kVAr får uppgå till högst 50 % av den högsta uttagna aktiva medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms utifrån det högsta timvärdet för reaktiv effekt under respektive månad. Eventuellt överuttag av reaktiv effekt multipliceras med en tolftedel av avgiften för överuttag reaktiv effekt och debiteras månadsvis.

Skatter och avgifter

Enligt avtal skall kunden betala skatter och andra av myndighet föreskrivna avgifter eller andra pålagor som Leverantören har att författningsenligt betala eller uppbära av Kunden för nättjänsten.

Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i årsavgiften med 51,70 kr.

Allmänna avtalsvillkor

I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggning.