Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Avgifter högspänning effekt

Avgifter 2019

Priserna är exkl. moms.

Årsavgift 20 500 kr/år
Effektavgift 436 kr/kW
Överföringsavgift 5,10 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 218 kr/kVAr

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Särskilda avgifter

Enligt avtal skall kunden betala skatter och andra av myndighet föreskrivna avgifter eller andra pålagor som Leverantören har att författningsenligt betala eller uppbära av Kunden för nättjänsten. Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift samt elberedskapsavgift ingår i årsavgiften med 3 797 kr.

Debitering och debiteringseffekt

Årsavgift debiteras månadsvis med en tolftedel av avgiften. Effektavgiften erläggs för den högsta uttagna medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Varje månads effektvärde multipliceras med en tolftedel av effektavgiften. Överföringsavgift debiteras månadsvis för under månaden uttagen energi.

Reaktiv effekt

Det reaktiva effektuttaget i kVAr får uppgå till högst 50 % av den högsta uttagna aktiva medeleffekten, kW/timma, för respektive månad. Utnyttjad reaktiv effekt bestäms utifrån det högsta timvärdet för reaktiv effekt under respektive månad. Eventuellt överuttag av reaktiv effekt multipliceras med en tolftedel av avgiften för överuttag reaktiv effekt och debiteras månadsvis.