Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Elöverföringsavgifter

Elöverföringsavgiften är den kostnad ni betalar för att få elen fram till era lokaler och ni betalar detta till det bolag som äger elnätet där era lokaler finns. Pengarna går till distribution, drift, underhåll av nätet mm.

Ni kan inte själva välja elnätsbolag, som ni kan med elhandelsbolag. Att nätbolagen har monopol i sitt område beror på att kostnaderna för att bygga upp ett elnät är för stora för att det ska ligga i företagens intresse att konkurrera om det. Istället är det statliga Energimarknadsinspektionen som kontrollerar att nätbolagen inte tar för höga avgifter för distributionen. Priserna varierar mellan bolagen eftersom lokala förhållanden som geografi och folktäthet har betydelse för hur elnätet ser ut och vilka kostnader som finns för underhållet.

Avbrottsersättning

Vi har en leveranssäkerhet på 99,97 % i vårt nät, men skulle oturen vara framme och du blir strömlös under en sammanhängande period om minst tolv timmar får du avbrottsersättning. Avbrottet anses avslutat när du haft ström oavbrutet under två timmar. Avbrottsersättningen får jämkas efter vad som är skäligt om arbetet med att få igång överföringen har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt inom sex månader. Om du inom denna period ändå inte har fått någon ersättning kan du ladda ned blanketten för skadeanmälan nedan och skicka in den till oss. Du kan läsa mer i våra Allmänna avtalsvillkor.

Blankett för Skadeanmälan

Kostnad för energiskatt

Sedan 1 januari 2018 tas kostnaden för energiskatt ut av ditt elnätsbolag. Under 2019 är denna skatt 34,7 öre/kWh.