Naturlig el

Våra elavtal för företag passar alla verksamheter, oavsett bransch, storlek och var i landet ni finns. Kanske passar de lite extra bra för er som vill visa era kunder att ni bryr er om natur och biologisk mångfald, precis som vi gör.

Följ strömmen – byt till oss

Meddela oss minst 14 dagar i förväg, så kan ni byta från ett annat elbolag till oss från närmaste månadsskifte.  Om ni flyttar till nya lokaler kan vi starta ert elavtal vilken dag som helst i månaden, bara vi får veta exakt flyttdatum i förväg.

Kontakta någon av våra företagssäljare, så hjälper vi er hitta det bästa avtalet för er verksamhet.

Malin Wennberg
Elsäljare företag

0140-692 24
malin.wennberg@tranasenergi.se

 

Lotta Berglund
Elsäljare företag

0140-692 22
liselotte.berglund@tranasenergi.se

Gör ett naturligt val

När du tecknat ditt avtal köper vi in din el för hela avtalstiden. På så sätt undviker du överraskningar om priserna på elmarknaden skulle svänga. Fast pris är ett tryggt val, speciellt för dig som har lite högre elförbrukning.

Du kan teckna avtalet på ett eller tre år. En årsavgift på 264 kr tillkommer.

Priserna på elmarknaden varierar hela tiden och styrs, som mycket annat, av tillgång och efterfrågan. En mild vinter och regn på de ”rätta” ställena sänker priserna medan kyla och torka höjer dem. Vårt rörliga pris följer dessa svängningar och brukar historiskt sett bli billigast i längden.

När du väljer ett avtal med rörligt pris består elpriset du betalar av

  • vårt inköpspris under månaden
  • vårt påslag á 2,6 öre/kWh
  • innevarande månads avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

En årsavgift på 264 kr tillkommer. Avtalet är inte tidsbestämt utan löper på med en månads uppsägningstid.

Precis som det låter köper du hälften av din el till ett fast pris och hälften till det rörliga som varierar från månad till månad.

Du kan teckna avtalet på ett eller tre år. En årsavgift på 264 kr tillkommer.

Vi köper i förskott in den mängd el som motsvarar er årsförbrukning till ett fast pris och fördelar sedan denna över året enligt en överenskommen förbrukningskurva. Skillnaden mellan er förväntade och faktiska elanvändning säljer vi tillbaka eller köper in till rörligt pris.

Eftersom vi inte tar några kostnader för volymrisk kan vi erbjuda er ett riktigt bra elpris och ni väljer själva hur lång period ni vill binda ert avtal med Profilsäkrat pris.

Under sommaren, då industrierna går på lågvarv och vädret förhoppningsvis bjuder på lagom mycket sol, regn och vind, finns goda möjligheter till ett riktigt bra elpris. Det är också då vi handlar upp elen till dig som tecknat avtalet Säkrad sommarel. Det elpris du får består av snittpriset från inköpen i juni, juli och augusti. Priset presenteras i september och börjar gälla efter årsskiftet.

Avtalet kan tecknas när som helst under året. Innan vi gjort din första sommarupphandling köper du din el till rörligt pris.

Säkrad sommarel löper på med fast pris ett kalenderår i taget tills du säger upp det, så du behöver inte fundera på att teckna om avtalet för att få ett bra pris. Om du vill att avtalet ska upphöra vid nästa årsskifte behöver du säga upp det senast den 31 maj. Vi skickar alltid ut ett brev med en påminnelse om det när det närmar sig detta datum.

En årsavgift på 264 kr tillkommer.

Bra Miljöval
Tillvalet Bra Miljöval säkerställer att din el produceras på ett sätt som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav för Bra Miljöval. Samtidigt stöttar du projekt som reparerar miljöskador och bidrar till energieffektivisering.

Hemmagjord el
Vårt tillval Hemmagjord el är för dig som vill veta exakt var och hur din el produceras, nämligen med största möjliga hänsyn till natur och miljö i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Anvisat pris

Om ni inte tecknar något elavtal anvisar ert elnätsbolag er till en elhandlare och ni får er el till så kallat anvisat pris. Om era lokaler finns inom Tranås Energi Elnäts område anvisas ni till Tranås Energi. Ni tjänar alltid på att teckna ett avtal och kan göra detta redan idag, med start från närmaste månadsskifte.

Det anvisade priset uppdateras varje kvartal. För 1 april – 30 juni 2020 är det 43,8 öre/kWh (54,8 öre/kWh inkl moms).

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare

”Märkningen Schysst Elhandel är till för din trygghet. Den visar att vi följer kraven, med kundens bästa i åtanke.”

Våra kunder

När våra kunder känner sig så stolta över att köpa sin el av oss att de använder det som ett argument i sin egen marknadsföring, då känner vi att vi har lyckats. Faktiskt har vi flera kunder som gör just det.

Många av våra kunder har precis som vi stort fokus på miljön. Nedan kan du se ett exempel där Erik Bengtsson från Karlsfälts gård berättar om sina satsningar.

2018 utsåg WWF Karlsfälts gård till nationell vinnare i Årets Östersjöbonde för deras satsning på klimatsmarta bevattningssystem, som samlar upp övergött dikningsvatten så att det kan renas och användas i odlingen.