Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Elcertifikat

Elcertifikat är en storsatsning på förnybar el, det vill säga en form av marknadsbaserat stöd inom energisektorn som ska stimulera förnybar elproduktion. Förnybar el är lite dyrare att producera, vilket har inneburit att en del produktionsanläggningar har fått bidrag av staten. Bidragen ersätts med elcertifikat, ett stabilare stödsystem som blir oberoende det statsfinansiella läget.

Varför en lag om elcertifikat?
Lagen om elcertifikat syftar till att öka mängden el som produceras med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle. Från 2002 till 2020 ska den årliga energiproduktionen från förnybar el ha ökat med 25 TWh. Det motsvarar ungefär 20% av den totala elförbrukningen i Sverige.

Elcertifikatsystemet ska gälla fram till och med år 2035, detta för att skapa stabilitet och långsiktighet för aktörernas investeringar i förnybar elproduktion.

Vilka berörs?
Systemet som infördes i maj 2003 berör alla inom energisektorn – elproducenter, elnätsföretag och elhandelsföretag, likväl som de slutliga elanvändarna.
Enligt lagen är det elhandelsföretaget som ska ta ut avgiften från sina kunder och betala in den till staten.

Är elcertifikat och miljömärkt el samma sak?
Elcertifikat och miljömärkt el är inte samma sak. Även om du idag köper miljömärkt el måste du betala elcertifikatavgift. Miljömärkt el och elcertifikat har nämligen olika syften. Miljömärkt el är en garanti från elhandelsföretaget att den el du köper är förnyelsebar och bra ur miljösynpunkt. Elcertifikat är däremot ett stödsystem som riksdagen har beslutat om.

Vad kostar elcertifikaten för dig som är kund?
Avgiften för elcertifikaten baseras på din elförbrukning och ingår i ditt elpris. Det gör det lättare att jämföra elhandelsföretagens priser. Det är till viss del upp till elhandelsföretagen själva att avgöra hur stora kostnader de har i samband med hanteringen av elcertifikaten, vilket får till följd att priserna för elcertifikaten varierar från företag till företag.

Mer information om elcertifikat hittar du på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se