Sälj din el

Som mikroproducent hinner du oftast inte använda all el du producerar, speciellt inte under sommarhalvåret då dina solceller ger som mest. Du kan sälja den el du inte använder, och vi köper den gärna!

När du säljer din överskottsel till oss får du ersättning för denna på dina ordinarie elfakturor. Ersättningen du får är motsvarande Nordpools (den nordiska elbörsen) månadsmedelspot för det elområde din anläggning finns i, med avdrag för gällande balansansvarskostnad.

Just nu erbjuder vi dig som installerar solceller genom någon av våra samarbetspartners 25 öre extra per kWh under ditt första år som elproducent!

OBS! Om du inte tecknar ett produktionsavtal, med oss eller något annat elhandelsbolag, kommer du inte att få ersättning för din överskottsproduktion.

Förutsättningar

För att vi ska kunna köpa din el behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du är eller blir elhandelskund hos Tranås Energi i samband med att produktionsavtalet tecknas.
  • Din elproduktion är förnybar.
  • Din elproduktion är max 30 000 kWh/år.
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Anläggningen är fast ansluten till elnätet.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

Avtalets giltighetstid

Avtalet har ömsesidig uppsägningstid på tre månader och upphör automatiskt då ditt elhandelsavtal upphör. Avtalad leverans omfattar producentens överskottsproducerade el som matats ut på elnätet i angiven anläggning.

Nätnytta

Eftersom ditt nätbolag får minskade kostnader för överföring av el i elnätet tack vare din produktion har du möjlighet att få ersättning av din nätägare för så kallad nätnytta. Hur mycket du får bestäms av ditt nätbolag.

Om nätnytta i Tranås Energi Elnäts nätområde

Moms och skattereduktion

Om din totala momspliktiga försäljning är högst 30 000 kronor exkl. moms under ett beskattningsår är du befriad från moms, säljer du mer ska du själv redovisa moms och skatt till Skatteverket. Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh (max 18 000 kr/år) för den överskottsel som matas ut på nätet.

Läs mer om Skatteverkets regler för mikroproduktion

Teckna produktionsavtal