Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Olstorp vattenkraftstation

Fiskomlöp vid Tranås Energis vattenkraftverk i OlstorpOlstorp vattenkraftstation ligger mellan sjöarna Västra och Östra lägern i Ydre kommun. Tranås Energi köpte anläggningen 1928 och har bedrivit vattenkraftproduktion här sedan dess.

Vid anläggningen finns Olstorpsbäcken, en del av Bulsjöån, som flyter parallellt med den grävda kanalen ned till kraftverket. 2008 byggdes här en faunapassage i form av ett omlöp för att göra det möjligt för fisken att simma förbi anläggningen. Man har även placerat ut lekgrus, rensat ån och lagt ut stenar så att det ska bli en bra miljö för fisken. Den intressanta miljön har gjort att området planeras bli naturreservat.

Under många år släppte Tranås Energi frivilligt fyra gånger mer vatten förbi anläggningen än vad vattendomen krävde, vilket är en förutsättning för öring och annan fisk ska kunna att vandra mellan sjöarna. Under 2013 ansökte vi själva om att få vattendomen ändrad så att minsta tillåtna flödet förbi verket höjt från 70 till 300 liter/sekund, vilket Mark- och miljödomstolen godkände.

Anledningen till att vi själva valde att få vattendomen ändrad var att vi ville skydda de åtgärder vi gjort för framtiden. Teoretiskt sett skulle en annan framtida ägare till anläggningen kunna strunta i våra miljöåtgärder och förstöra det vi byggt upp. Nu kan ingen komma och ändra förutsättningarna i bäcken.

Länsstyrelsen i Östergötland har sedan några år tillbaka intensifierat naturvårdsarbetet i vattenmiljöer bl. a mot bakgrund av miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Östergötland har historiskt sett haft en rik stormusselfauna. Den mest kulturhistoriskt intressanta arten för bland annat pärlfiske är flodpärlmusslan. Idag är arten sällsynt och hotad och finns företrädesvis i norr. I Östergötland finns dock arten kvar i tre vattendrag varav ett är Olstorpsbäcken.

Dags att byta Elavtal?

Vem som helst kan köpa sin el av oss, 100 % förnybar och till ett bra pris. Du kan bo var som helst i Sverige och det spelar ingen roll om du har stor eller liten elanvändning. 

Teckna Elavtal