Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Forsnäs vattenkraftstation

Forsnäs vattenkraftstation ligger i Ydre kommun, med utlopp från sjön Östra lägern till Bulsjöån.

I nästan 100 år har Tranås Energi producerat förnybar el i Forsnäs vattenkraftstation. Här har vi sedan många år släppt fyra gånger så mycket vatten som vattendomen kräver, för att gynna den biologiska mångfalden i området.

Den el som produceras här är, precis som vår övriga elproduktion, märkt med Bra Miljöval.

Fiskväg byggdes under 2018

2017 fick vi äntligen tillstånd av Mark- och Miljödomstolen att bygga en fiskväg, för att göra det möjligt för fisk och andra vattenlevande varelser att ta sig vidare från dammen ner mot Bulsjöån. Fiskvägen byggdes under hösten 2018.

I kanten av kraftdammen har en vall byggts upp och på andra sidan har fiskvägen anlagts. Denna har fått en slingrande form som ska likna en naturlig bäck så långt det är möjligt. Lekgrus har lagts på flera ställen och stenar har placerats ut för att skapa variationer mellan forssträckor och mer stilla vatten.

Fiskvägen mynnar ut i en trumma som leder fisken under vägen till det naturliga sidoflödet på andra sidan. Detta löper sedan längs tuberna, förbi kraftstationen och vidare mot Bulsjöån.

Innan projektet är helt klart återstår det att täta vallen mellan fiskvägen och dammen samt en del mindre åtgärder som ska underlätta för fisken att ta sig fram i det naturliga flödet.

Nästa steg i Forsnäs blir att byta ut turbinerna i kraftstationen mot en modern maskin som möjliggör en miljövänligare körning. I samband med detta byter vi också ut intagsgallren vid tubernas början till några som är bättre anpassade för fisken.

De åtgärder som görs kommer främst att gynnas öringen i området, men är naturligtvis positiv även för övrig biologisk mångfald.

Dags att byta Elavtal?

Vem som helst kan köpa sin el av oss, 100 % förnybar och till ett bra pris. Du kan bo var som helst i Sverige och det spelar ingen roll om du har stor eller liten elanvändning. 

Teckna Elavtal