Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Bra Miljöval

El märkt Bra MiljövalDen el som vi själva producerar i våra vattenkraftverk och biobränsleeldade kraftvärmeverk är märkt med Naturskyddsföreningens oberoende miljömärkning Bra Miljöval. De kallar den själva för ”Sveriges tuffaste miljömärkning”.

Märkningen Bra Miljöval utfärdas av Naturskyddsföreningen, som är Sveriges största oberoende natur– och miljöorganisation. 1996 började de, med syfte att skynda på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion, att miljömärka el och är idag störst på marknaden.

Vad el märkt Bra Miljöval innebär för dig som kund

  • Att elproduktionen har låg klimatpåverkan, utsläppen av skadliga växthusgaser är betydligt mindre än från ”vanlig” el.
  • Att elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • Uttaget av biobränsle sker inte på bekostnad av biologisk mångfald.
  • Biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
  • Fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.
  • Det finns bland annat krav på minimitappning förbi vattenkraftverk och att kraftverken ska vara idrifttagna innan 1 januari 1996.
  • Kraven skärps efter hand För att en produkt ska få bära märkningen Bra Miljöval måste vi leva upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Kraven är hårda men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön.
  • Då och då görs stickprov för att kontrollera att produkterna uppfyller kraven. En gång om året görs också en stor kontroll av alla de företag som använder märkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Hos oss på Tranås Energi kan du få el märkt Bra Miljöval till alla våra elavtal, kryssa bara för Bra Miljöval (inköpt Bra Miljövals-el) eller Hemmagjord el (vår egenproducerade el) när du tecknar ditt elavtal.

Läs mer om Bra Miljöval på naturskyddsforeningen.se

Dags att byta Elavtal?

Vem som helst kan köpa sin el av oss, 100 % förnybar och till ett bra pris. Du kan bo var som helst i Sverige och det spelar ingen roll om du har stor eller liten elanvändning. 

Teckna Elavtal