Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Beslut om ändrad vattendom

25 februari, 2014

Den 20 februari 2014 meddelade Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt sitt beslut gällande Tranås Energis ansökan om höjd minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk. Som önskat blev beslutet att höja den tidigare domen från ett flöde på 70 liter/sekund till 300 liter/sekund förbi vattenkraftverket.

Våren 2013 lämnade Tranås Energi in en ansökan om att höja den gamla vattendomen om minimitappning vid Olstorps vattenkraftverk från 70 till 300 liter/sekund. Bakgrunden till ansökan är att Tranås Energi sedan länge släpper denna fyra gånger högre mängd för att gynna vandrande fiskar och övrigt djurliv i ån och vill visa att man menar allvar med sina miljöambitioner.

Det hör inte till vanligheterna att ett energibolag vill höja en vattendom, faktum är att Tranås Energi är det första som frivilligt höjer domen. Genom att släppa en mindre mängd vatten skulle mer energi kunna utvinnas i vattenkraftverket, men på Tranås Energi väljer man i stället att satsa på miljöförbättringar.

– Vi vill visa att vi menar allvar med våra ambitioner på miljöområdet och också visa att det faktiskt är fullt möjligt att genomföra en sådan åtgärd och fortfarande ha en lönsam verksamhet, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Presskontakt
Niklas Johansson, VD Tranås Energi AB
Tel: 0140-68 114
E-post: niklas.johansson@tranasenergi.se