Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Aktuellt på elmarknaden

3 maj, 2019

Här kan du läsa aktuell månadsrapport gällande elmarknaden i Sverige.

Om du har några frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Sven-Olof Söderberg, ansvarig för elhandel, sven-olof.soderberg@tranasenergi.se eller 0140-692 91.

Vid frågor gällande elavtal kontakta Malin Wennberg, malin.wennberg@tranasenergi.se eller 0140-692 24.

Utfall april

Rörliga elpriser

Under april steg det rörliga elpriset svagt i samtliga elområden. I elområde 1 och 2 hamnade priset på 41,6 öre/kWh (41,3 öre/kWh månaden innan). Även i elområde 3 blev det rörliga elpriset 41,6 öre/kWh (41,4 öre/kWh månaden innan), i elområde 4 hamnade priset på 41,8 öre/kWh (41,5 öre/kWh månaden innan).

Det rörliga elpriset har legat på stabila nivåer under en lång period nu vilket till stor del förklaras av den kontroll som de nordiska vattenproducenterna besitter. Med några få undantag ser vi hur kontrollen består under hela dygnet, dvs. även under låglasttimmarna. I tillägg till detta ser vi inte ut att få någon omfattande vårflod vilket begränsar nedsidan även under maj.

Den goda kontrollen stärktes av att vi i april fick in tillfälligt högtryck vilket gav kallare väder initialt, mindre vindproduktion samt mindre nederbörd. Denna effekt mattades av något under andra halvan i samband successivt varmare väder samt påsk med lägre förbrukning som följd.

Kärnkraften har nu börjat gå in i årlig revisionsperiod vilket försämrar tillgängligheten något. Ringhals 3, Forsmark 1 och Olkiluoto är nu ute för underhåll och kommer tillbaka under slutet av maj respektive mitten av juni. Tillgängligheten ligger på 73 % 2/5.

Väder

April var en varm månad i Sverige, medeltemperaturen hamnade på 7,9 °C, normalen för månaden ligger på 4,8 °C. Nederbörden för Norge + Sverige var låg och slutade på 3,2 TWh, normalen för månaden ligger på 10,1 TWh. Den hydrologiska balansen försämrades och låg v 16 på -18,3 TWh (v 12 låg den på -14 TWh)

Fast elpris

Vi fick en återhämtning av priserna över i princip hela terminskurvan under april månad. Fronten med Q319 i spetsen, stärktes bland annat i spåren av ett mer högtrycksbetonat väderläge samt en successiv försämring av hydrobalansen. Ser vi till utvecklingen för de fasta elpriserna med längre löptid kan vi konstatera en förhållandevis stark utveckling även där.

I likhet med hur det har sett ut på sistone, är det huvudsakligen prisutvecklingen i utsläppsrätterna som sitter i förarsätet gällande de längre terminernas upp- eller nedgång. CO2 har utvecklats starkt under april månad (upp ca €5/EUA i Dec19 kontraktet), vilket bland annat förklaras av högre efterfrågan i spåren av bränslebyte från gas till kol då kolpriset har fortsatt sin kräftgång.

Vidare var den siste april den sista dagen att lämna in certifikat för att täcka sina utsläpp för 2018. Detta har således varit ytterligare en bidragande orsak till att priset på CO2 haft stöd på uppsidan under april, då de som tidigare inte köpt på sig tillräckliga volymer, nu var tvungna att göra detta innan utgången av månaden.

Vi kommer nu gå in i en period med avtagande efterfrågan på utsläppsrätter och därmed sannolikt se en rekyl nedåt i CO2 under kommande veckor. Intressant att notera är att den starka trenden i oljan håller i sig, där vi sett priserna för Brentoljan stiga ca 50% (från ca $50/fat till ca 75$/fat) sedan mitten av december 2018.

Marknadsprognos

Rörligt elpris

Det är ganska varierade prognoser utan någon tydlig trend för tillfället. Vi har nu lämnat aprils högtryck bakom oss och fått in mer lågtrycksbetonat väder med kallare luft från norr. Det finns vissa spår som visar på en återgång mot mer högtrycksbetonat väder under andra halvan av maj men det är än så länge ganska mycket osäkerhet där borta. Stigande temperatur bör medföra ett svagt sjunkande rörligt elpris, nedsidan begränsas emellertid av fortsatt god kontroll från vattenproducenterna.

Fast elpris

Vi förväntar oss ett ostadigare väderläge under första halvan av maj, men därefter eventuell högtrycksuppbyggnad. Således ett väldigt varierat scenario, vilket vi bedömer kommer ge oss en volatil men i huvudsak sidledes rörelse för de fasta elpriserna med kort löptid. En något svagare utveckling i CO2 i kombination med fallande kolpris bör sannolikt ge oss en svagare till sidledes utveckling även i de längre produkterna kommande period.