Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Aktuellt på elmarknaden

5 december, 2018

Här kan du läsa aktuell månadsrapport gällande elmarknaden i Sverige.

Om du har några frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Sven-Olof Söderberg, ansvarig för elhandel, sven-olof.soderberg@tranasenergi.se eller 0140-692 91.

Vid frågor gällande elavtal kontakta Lovisa Lennings, elsäljare företag, på 0140-692 23 eller lovisa.lennings@tranasenergi.se.

Utfall november

Rörliga elpriser

Under november steg det rörliga elpriset i samtliga elområden. I elområde 1-2 blev priset 49,2 öre/kWh (45,7 öre/kWh månaden innan). I elområde 3 blev det rörliga elpriset 51,3 öre/kWh (45,7 öre/kWh månaden innan) och i elområde 4 blev priset 55,5 öre/kWh (53,2 öre/kWh månaden innan). Det rörliga elpriset har varit i en stigande trend under månaden, framför allt drivet av en fallande temperatur.

Under andra halvan av november fick vi in kyligare luft över Skandinavien vilket medförde högre last och stigande spotpris. Detta sammanföll även med mindre vindproduktion i Norden samt högre spotpris även i Tyskland som vi bitvis priskopplats mot. Under vissa timmar hade vi ett rörligt elpris som låg på över 1 SEK/kWh.

I slutet av månaden visade prognoserna på kallare väder även en bit in i december vilket medförde stigande vattenvärde (ökad sparvilja) och support till det rörliga priset även här och nu. Tillgängligheten från kärnkraften har varit relativt god och legat runt 92 % i Norden. Ringhals 2 har varit ute hela månaden (årligt underhåll) och Forsmark 1 var delvis ute under en kortare period.

Väder

Temperaturen för november var något mildare än normalt och hamnade på 4,6 °C, normalen ligger på 3,0 °C. Torrare väder än normalt medförde ett utfall för nederbörden på 11,2 TWh, normalen ligger på 18,6 TWh. Detta medförde att den hydrologiska balansen sjönk, v 47 låg den på -19,9 TWh (v 43 låg den på -14,0 TWh)

Fast elpris

November månad präglades av stigande priser över i princip hela terminskurvan. Även om väderkörningarna i stor utsträckning har varierat och vi inte haft någon tydlig högtryckstrend i vädret, har fronten dock huvudsakligen funnit stöd i något kallare och torrare väder än vad som prognostiserades under oktober. Detta väderläge, i kombination med ett sämre vindkraftstillskott och ett hydrologiskt underskott som för närvarande summerar till ca -20 TWh, har bidragit till att de närliggande fasta elpriserna fått stöd för uppsidan.

Ser vi till prisutvecklingen i priserna något längre ut på kurvan (YR20-23), kan vi även här summera en uppgång för november. Såväl olja som kol har i och för sig fallit i pris under månaden som gick, däremot steg utsläppsrätterna med ca €5/ton till nivåer kring €20/ton, vilket är den tyngst vägande faktorn till uppgången. I spåren av det fallande kolpriset, blir det billigare att producera koleldad kraft och därmed stiger efterfrågan på utsläppsrätterna vilket i sin tur driver på CO2-priset uppåt.

Den huvudsakliga förklaringen till nedgången i kolpriset ligger i Kinas importåtstramningar, vilket medfört en lägre efterfrågan. Nedgången i Brentoljan på ca $15/ton (från $75 till $60/fat), förklaras till stor del av fortsatt överproduktion samt handelskriget mellan Kina och USA. Under helgen som gick meddelade dock Ryssland och Saudiarabien att de förlänger sitt avtal avseende sänkt oljeproduktion. På torsdag den 6/12 håller OPEC möte och även här förväntas man besluta om ytterligare produktionsbegränsningar. I spåren av detta, har oljepriset återhämtat en del av den senaste tidens nedgång.

Marknadsprognos

Rörligt elpris

Vi har fortsatt ingen tydlig vädertrend att förhålla oss till när vi går in i vintern. Luciaveckan bjuder på tillfälligt högtryck med kallare väder än normalt. Detta ser emellertid ut att bli kortlivat och andra halvan av december ser snarare ut att bjuda på mer lågtrycksbetonat väder och en återgång mot mer normala temperaturer. Kärnkraften ser ut att ge en god tillgänglighet under vintern. En sjunkande normal vad gäller temperaturen samt fortsatt god kontroll från vattenkraftsproducenter bör emellertid ge ett stigande spotpris.

Fast elpris

Den otydliga vädertrenden ser ut att bestå de kommande veckorna, vilket talar för en fortsatt volatil men i stora drag sidledes prisutveckling i de närliggande terminskontrakten. Pågående klimatmöte (COP24) i Katowice i Polen kommer sannolikt resultera i ett antal politiska utspel/händelser som får prispåverkan på utsläppsrätterna. Osäkerheten är som vanligt stor och spekulationerna många, men vår bedömning är att priset på CO2 kommer stärkas något. När vi till det adderar en återhämtning av såväl oljepriset som kolpriset, tror vi på något stigande priser i de längre terminskontrakten under december månad.