Kundservice

Logga in på Mina sidor

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
09.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Aktuellt på elmarknaden

7 september, 2018

Här kan du läsa aktuell månadsrapport gällande elmarknaden i Sverige.

Om du har några frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Sven-Olof Söderberg, ansvarig för elhandel, sven-olof.soderberg@tranasenergi.se eller 0140-692 91.

Vid frågor gällande elavtal kontakta Lovisa Lennings, elsäljare företag, på 0140-692 23 eller lovisa.lennings@tranasenergi.se.

Utfall augusti

termin_spot

Rörliga elpriser

Augusti fortsatte den starka trend vi är inne i just nu vad gäller det rörliga elpriset och priset steg i samtliga elområden i Sverige. I elområde 1 och 2 hamnade priset på 56,2 öre/kWh (54,0 månaden innan), i elområde 3 hamnade det rörliga elpriset på 57,0 öre/kWh (54,1 månaden innan) och i elområde 4 blev spotpriset 58,4 öre/KWh (54,9 öre/kWh månaden innan). Augusti bjöd på lite mer varierat väder än juli som utmärkte sig som en extremt torr och varm månad. Men en bit in i augusti blev det mer och mer tydligt att de lågtryck som kom in över Skandinavien var av mer tillfällig karaktär och att ett högtrycksscenario återigen blev mer troligt för slutet av augusti och början av september. Detta har medfört att vattenproducenterna har lyckats hålla uppe det rörliga elpriset på fortsatt höga nivåer.

I tillägg till detta har en hel del kärnkraft varit ute för revision, vilket försämrat tillgängligheten ytterligare, 3/9 låg tillgängligheten på 58 %. Högtrycket har även medfört mindre vind än normalt vilket även detta minskat utbudet av nordisk kraft. Precis som i juli månad har det rörliga elpriset tidvis varit högt även i övriga delar av Europa, påverkat av bl.a. starka bränslepriser och dålig tillgänglighet av fransk kärnkraft.

Väder

Fortsatt hög temperatur även under augusti medförde en snittemperatur i Sverige på 18,4 °C, normalen ligger på 15,9 °C. Nederbörden återhämtade sig emellertid en del och hamnade på 23,2 TWh, normalen för månaden ligger på 18,4 TWh. Detta medförde en stigande hydrologisk balans i Norden, v 34 låg den på -24,0 TWh (v 30 låg den på -31,4 TWh).

Fast elpris

Med en uppgång på €10/MWh i frontkvartalet (Q418) kan man inte annat än konstatera att augusti månad bjöd på en fortsatt oerhört stark prisutveckling. Priserna klättrade kraftigt över hela terminskurvan, där de fasta priserna med kort löptid supportas på uppsidan av ihållande högtrycksbetonat/torrt väder och vi summerar i dagsläget till ett hydrologiskt underskott på ca -25 TWh för Sverige och Norge totalt. Samtidigt har spotpriset fått stöd av ett dåligt vindkraftstillskott samt sämre tillgänglighet än normalt i kärnkraften. Detta spiller naturligtvis också över och ger stöd för fortsatt uppgång i de fasta elpriserna med kort löptid.

Den starka prisutvecklingen har även präglat de fasta elpriserna med längre löptid, där vi sett bränslet i allmänhet men utsläppsrätterna i synnerhet fortsätta kraftigt upp under månaden som gick. Förutom den stundande implementeringen av MSR (Market Stability Reserve), vilket medfört en ökad efterfrågan som en effekt av ökad rädsla att inte ha tillräckligt med utsläppsrätter när utbudet minskar, har vi dessutom sett låga volymer auktioneras ut under sommaren. Samtidigt har den kraftiga uppgången i gaspriset medfört en så kallad fuel-switch från gas till kol. När gaspriset stiger, blir det billigare att producera kraft med kol, vilket i sin tur innebär att efterfrågan på kol – och därmed utsläppsrätter för att täcka utsläppen – ökar. Vidare har vi även sett stigande priser för kol och olja under månaden som gick.

Marknadsprognos

Rörligt elpris

Väderprognoserna fortsätter att visa på i huvudsak torrt och vindfattigt väder för september. Kärnkraften fortsätter att påverkas av revisioner även om tillgängligheten ser ut att förbättras under september. Sammantaget begränsad produktion i kombination med ökad last jämfört med augusti bör medföra ett stigande rörligt elpris för september.

Fast elpris

Även om vi bibehåller vår tro om en fortsatt stark marknadsutveckling framöver, där högtrycket håller i sig i förlängningen och bränslepriserna med CO2 i spetsen är fortsatt starka, ser vi det inte som helt osannolikt att vi får en viss rekyl/vinsthemtagning i marknaden efter den senaste tidens kraftiga uppgång i såväl den korta som den långa delen av terminskurvan.


Läs mer: Så bestäms elpriserna

Läs mer: Elavtal för företag