Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Aktuellt på elmarknaden

5 juni, 2018

Här kan du läsa aktuell månadsrapport gällande elmarknaden i Sverige.

Om du har några frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Sven-Olof Söderberg, ansvarig för elhandel, sven-olof.soderberg@tranasenergi.se eller 0140-692 91.

Vid frågor gällande elavtal kontakta Lotta Berglund, elsäljare företag, liselotte.berglund@tranasenergi.se, 0140-692 22

Utfall maj

utfall_maj

Rörliga elpriser

I maj fortsatte spotpriset att sjunka i alla svenska elområden. I elområde 1 och 2 blev spotpriset 33,8 SEK/öre/kWh (40,3 öre/kWh månaden innan). I elområde 3 blev spotpriset 33,9 öre/kWh (40,3 öre/kWh månaden innan) och i elområde 4 hamnade spotpriset på 37,0 öre/kWh (40,4 öre/kWh månaden innan).

Spotpriset har legat på stabil nivå under hela våren vilket till stor del förklaras av god kontroll från vattenproducenterna vilket i sin tur är triggat av en sjunkande hydrologisk balans. Vi har emellertid haft en hel del snö ackumulerat i såväl Sverige som Norge. Konsekvensen av detta fick vi se i början av maj med höga temperaturer som triggade igång tillrinningarna rejält och gav en intensiv vårflod. Detta medförde tillfälligt lägre spotpriser där man framför allt fick svårt att hålla priserna under låglasttimmarna.

Vårfloden kulminerade dock i mitten av maj och med mindre snö kvar i låglänt terräng är nu riskerna framöver mindre och man har redan nu börjat återfå kontrollen med åter högre spotpriser som följd. I tillägg till detta har vi en del kärnkraft som är ute för årlig revision vilket spär på det lägre utbudet mer. 4/6 låg tillgängligheten på 78 %.

Väder

Det fina vädret fortsatte i maj med varmt väder. Snittet för månaden hamnade på 16,1 °C, normalen för maj ligger på 10,6 °C. Nederbörden för månaden hamnade på 7,6 TWh, normalen för månaden ligger på 10,4 TWh. Detta medförde även en försämrad hydrologisk balans, den låg v 21 på -11,6 TWh (v 17 låg den på -4,1 TWh).

Fast elpris

I likhet med de senaste månaderna, fortsatte maj på den inslagna vägen med stigande priser över hela terminskurvan. Det är fortsatt mycket varmt och torrt, vilket har fått den hydrologiska balansen att falla ytterligare (ca -15 TWh). Detta i kombination med fortsatt svagt vindkraftstillskott och en lägre tillgänglighet i kärnkraften till följd av många revisioner, hjälper till att hålla frontterminerna och den mellanlånga kurvan uppe.

Även de längre terminskontrakten har funnit fortsatt stöd i uppgången. Brentoljan rekylerade i och för sig tillbaka något under slutet av månaden, men håller sig trots det i området kring $80/fat. Den geopolitiska oron är fortsatt närvarande och påverkar prisutvecklingen i allra högsta grad. Som motverkande kraft (dvs som faktor för att priset eventuellt ska falla tillbaka), finns uttalanden om att OPEC/Ryssland eventuellt kommer lätta på sina produktionsbegränsningar för att kompensera för det minskade utbudet som följer av sanktionerna mot Iran/Venezuela.

Som ett resultat av de högre bränslekostnaderna som följer i spåren av det högre oljepriset, har vi även kunna se att produktions- och transportkostnaderna för kolet har skjutit i höjden och därmed dragit upp kolpriset. CO2 befann sig i en konsolideringsperiod under större delen av april månad, men fick förnyad kraft och steg upp mot €16/ton under månaden som gick.

Marknadsprognos

Rörligt elpris

Högtryck håller ett fast grepp om Skandinavien utan att än så länge visa på något skifte. Det ser ut att bli torrt och vindfattigt men med temperaturer som hamnar lite närmare normalen för juni. Detta i kombination med sämre tillgänglighet från kärnkraften medför att vi tror på ett stigande spotpris för juni månad.

Fast elpris

Inget varar för evigt och det gäller även prisuppgången i terminerna. Å andra sidan ser vi för närvarande inget annat sannolikt scenario än att det torra vädret håller i sig och ger stöd för frontterminerna. Vi bedömer att bränslet kommer ha mer av en sidledes rörelse under kommande period, dock med fortsatt stöd för de längre terminerna som förväntas ha en fortsatt relativt stark trend.

Den svenska kronan har stärkts något sedan förra månaden och handlas för tillfället på 10,26 (10,6 i början av maj)


Läs mer: Så bestäms elpriserna

Läs mer: Elavtal för företag