Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Aktuellt på elmarknaden

6 februari, 2018

Här kan du läsa aktuell månadsrapport gällande elmarknaden i Sverige.

Om du har några frågor angående rapporten är du välkommen att kontakta Sven-Olof Söderberg, ansvarig för elhandel, sven-olof.soderberg@tranasenergi.se eller 0140-68 511.

Vid frågor gällande elavtal kontakta Lovisa Lennings, 0140-692 23, lovisa.lennings@tranasenergi.se.

Utfall januari

manadsrapport_februari

Rörliga elpriser

I januari steg det rörliga elpriset i samtliga elområden. I elområde 1 och 2 blev priset 31,7 öre/kWh (29,7 öre/kWh månaden innan). I elområde 3 hamnade det rörliga elpriset på 31,8 öre/kWh (30,4 öre/kWh månaden innan) och i elområde 4 blev det rörliga elpriset 32,3 öre/kWh (31,9 öre/kWh månaden innan).

Januari har bjudit på ett varierat väderläge men med dominans från lågtrycken vilket gett såväl nederbörd som temperatur över normalen. I tillägg till detta har vi haft fortsatt god tillgänglighet från de nordiska kärnkraftverken som med några undantag under månaden fortsatt att ligga runt 100 % tillgänglighet. Trots detta har vi alltså haft ett fortsatt stabilt rörligt elpris i Norden.

Trots en positiv hydrologisk balans lyckas man från vattenproducenters håll behålla kontrollen i vattenmagasinen. Detta medför dels att man i Norden kopplar på de högre priserna från Tyskland dagar med lite vind och dels att man dagar med mycket vind har en högre ”lägstanivå” än t ex i Tyskland där priset snarare tenderar att bli negativt dessa dagar.

Väder

Temperaturen har precis som i december legat en bit över normalen i Sverige med ett utfall på 0,34 °C, normalen ligger på -2,5 °C. Nederbörden för månaden hamnade på 17,4 TWh vilket är en bit över normalen som ligger på 14,8 TWh för januari. Detta medförde även att den hydrologiska balansen förbättrades och låg v 4 på 8 TWh (v 51 låg den på 6 TWh).

Fast elpris

Utvecklingen under januari månad har fortsatt på samma linje som föregående år avslutades – med en ostadig och växlande väderbild som inte gett upphov till någon tydlig trend. Efter en fortsatt relativt volatil prisutveckling då prognoserna visat torrt/kallt samt blött/milt om vartannat, avslutades månaden dock med en klart mer vinterlik tendens och priserna i fronten fann stöd för uppsidan.

Den fallande trenden längre ut på kurvan (YR20->) har dock varit mer eller mindre oavbruten sedan början av november föregående år. Bränslekomplexet med kol, olja och CO2 i spetsen, har i och för sig fortsatt visa styrka (även om vi sett en viss sättning på sistone), men detta till trots har de fasta priserna med lång löptid tappat mark. En av förklaringarna till detta, ligger i den politiska oron i Tyskland och den fallande prisutveckling man sett där och som indirekt påverkat prissättningen av de nordiska terminskontrakten. En annan förklaring är relativt stora producentvolymer som säljs när det kommer upp köpintresse längre ut på kurvan.

Marknadsprognos

Rörligt elpris

Februari rivstartar med påtaglig kyla i princip hela landet. Men detta är återigen av tillfällig karaktär och ersätts ganska fort av en stökigare väderbild med mer nederbörd och mildare väder. Men även om temperaturen stiger en hel del så rör vi oss fortfarande runt/strax under normalen vilket medför att vi bör fortsätta se ett stabilt/svagt stigande rörligt elpris

Fast elpris

Kylan vi ser för närvarande bedöms vara av tillfällig karaktär och vi ser en mildare och ostadigare utveckling i förlängningen under februari, vilket sannolikt kommer medföra ytterligare prispress för de fasta priserna med kort löptid. Längre ut på kurvan ser vi ett fortsatt negativt momentum, drivet av bland annat den politiska oron i Tyskland, en (tillfälligt?!) något svagare utveckling i bränslet samt stora producentvolymer på säljsidan.


Läs mer: Så bestäms elpriserna

Läs mer: Elavtal för företag