Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Ansök om sponsring

Fotboll
Om ni som förening, klubb eller annan verksamhet är intresserade av ett sponsringssamarbete med Tranås Energi är ni välkomna att skicka in en ansökan via formuläret nedan.

Från och med i år delar vi ut sponsring en gång om året och tittar då på de ansökningar som kommit in. På så sätt kan vi bli mer rättvisa!

Vi får många förfrågningar om sponsring och kan inte säga ja till alla, så tänk noga igenom och beskriv varför vi ska sponsra just er och vad ni kan erbjuda oss.

Våra riktlinjer för sponsring

Tranås Energis sponsring ska vara ett sätt att skapa mötesplatser och stärka företagets relation med kunder och medarbetare. Samarbetet ska gagna båda parter och därför krävs alltid en motprestation med syfte att öka kännedomen om och stärka Tranås Energis varumärke. Föreningen ska ha sin verksamhet i Tranås med omnejd.

Sponsringen ska eftersträvas att ske med en fördelning mellan områdena idrott och kultur, med tonvikt på barn- och ungdomsverksamheten. Föreningen ska ha en plan för hur man arbetar med att minska sin miljöpåverkan, eftersträva jämställdhet och motverka diskriminering och kränkande särbehandling

Andelen av budgeten som är avsatt för sponsring är begränsad och det kommer alltid att göras ett urval av inkomna ansökningar, vilket betyder alla sökande inte kommer att få sponsring även om de uppfyller kraven. Sponsringen ska alltid regleras i ett skrivet avtal.

Tranås Energi sponsrar inte enskilda individer, en förenings enskilda lag samt föreningar och organisationer med religiös, politisk eller filosofisk inriktning.

Sista ansökningsdag är 31 augusti 2018. Tillkännagivande av vilka som får sponsring sker under september.


 Ansökan

Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 2.1 MB