Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Miljömål

Varje år fastställer vi miljömål som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Det är både företagsövergripande rena miljömål och mål satta för var och en av våra avdelningar.

De övergripande målen handlar om att

  • mängden aska från kraftvärmeverket som återförs till skogen eller nyttjas för andra ändamål ska öka jämfört med 2014.
  • den lokala och förnybara elproduktionen år 2022 ska motsvara minst 50 % av elanvändningen i vårt nätområde.
  • fjärrvärmen ska hållas 100 % förnybart producerad.
  • vattenvägen mellan Sommen och Västra Lägern år 2020 ska vara helt öppen för fisk och andra vattenlevande organismer och därmed främja den biologiska mångfalden.

På avdelningsnivå handlar miljömålen exempelvis om att öka antalet kunder som betalar med e-faktura (för att undvika den miljöpåverkan som tryck och leverans av pappersfakturan skapar),  öka effekttillgängligheten på fjärrvärmeproduktionen samt att minska bränsleförbrukningen vid interna transporter.

Vi byter successivt ut fordon till sådana som är bättre ur miljösynpunkt. Redan idag har vi tre elbilar, flera etanoldrivna fordon samt elmoped och cyklar som kan användas till kortare ärenden. Vi har gjort energianalyser på kraftvärmeverket för att minska vår energianvändning och tänker på miljöpåverkan vid inköp av varor och tjänster. Kaffet vi dricker är KRAV- och Fair Trade-märkt.

Har du frågor om vårt kvalitets- och miljöarbete är du välkommen att kontakta vår kvalitets- och miljösamordnare Elina Hagman på telefon 0140-681 98 eller e-post elina.hagman@tranasenergi.se.