Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Com Hem och Boxer i TRAMAN

Nu växer tjänsteutbudet i Tranås Energis fibernät TRAMAN. Till hösten börjar Com Hem och Boxer leverera bredband, tv och telefoni i nätet. Tranås Energi har tecknat avtal med Com Hem och Boxer, som nu kommer in som nya tjänsteleverantörer i fibernätet TRAMAN. För TRAMAN-anslutna kunder innebär detta en ökad valfrihet. – Vi är förstås glada […]

Till pressmeddelande

Större fiberintresse behövs på landsbygden

Under sommaren satsar Tranås Energi på att samla in det intresseunderlag som behövs för att möjliggöra en fiberutbyggnad på landsbygden i Tranås kommun. 65 % måste bli 100 för att Länsstyrelsen ska bevilja utbyggnadsbidrag. För ett år sedan startade Tranås Energi etapp två av projektet Fiber till byn, med syfte att bygga ut fibernätet TRAMAN […]

Till pressmeddelande

Pilotföretag för Schysst elhandel

Nu lanserar branschorganisationen Energiföretagen Sverige kvalitetscertifieringen ”Schysst elhandel”. Tranås Energi är ett av fyra elbolag som är först ut i processen för att få märkningen. De flesta av Sveriges elbolag är seriösa, men det finns vissa som använder sig av fula metoder vid exempelvis telefonförsäljning. Märkningen ”Schysst elhandel” är tänkt att hjälpa kunden göra ett […]

Till pressmeddelande

Planerad fjärrvärmeutbyggnad i Granelund

Under 2016 byggde Tranås Energi ut fjärrvärmenätet och anslöt drygt 90 villor i Tostås, Tranås. Nu planeras utbyggnaden fortsätta, med Granelund som nästa område. Under 2018-2019 påbörjar Tranås kommun bygget av en ny grundskola i Granelund. Tranås Energi planerar att ansluta denna till fjärrvärme och går inför detta ut med en förfrågan om intresse för […]

Till pressmeddelande

80 % valde TRAMAN

Det står nu klart att Tranås Energi bygger ut fibernätet TRAMAN till Sjukhusområdet och Kimarp. Intresset för anslutning var stort, över 80 % av de som tillfrågats har gjort en beställning. Under vintern har Tranås Energi undersökt intresset för anslutning till fibernätet TRAMAN i fem villaområden i Tranås, Sjukhusområdet och Kimarp med planerad utbyggnadsstart hösten […]

Till pressmeddelande

Nominerade till Tranås Energis miljöpris

På fredag anordnas Tranåsgalan i Tranås, kvällen då stadens näringsliv uppmärksammas lite extra. Traditionsenligt delas flera utmärkelser ut och bland dessa finns för andra året Tranås Energis miljöpris. Tranås Energis miljöpris ska gå till ett företag i kommunen som utmärkt sig genom sina miljöförbättrande åtgärder. Allmänheten har under året haft möjlighet att nominera företag och […]

Till pressmeddelande

Ny belysning längs Storgatan

Just nu byter Tranås Energi ut gatu- och trottoarbelysningen längs Storgatan. Nya fina armaturer och energisnåla LED-lampor kommer snart att lysa upp vintermörkret. Arbetet med att byta ut belysningen pågår för fullt och de nya stolparna finns redan uppsatta på södra delen av Storgatan. Allt eftersom monteringen blir klar kommer de att tändas upp. Den […]

Till pressmeddelande

Nyrenoverat elljusspår i Sommen

Hösten 2015 övertog Tranås Energi ägandet av Sommens elljusspår. I samband med det övertog vi även driften av belysningen och har sedan dess bytt ut alla lampor och stolpar. Sommens ca 2,8 km långa elljusspår är ett populärt område för motionärer. När stolparna och lamporna som lyser upp spåret behövde bytas ut fanns inte möjlighet […]

Till pressmeddelande

Billigast fjärrvärme – igen

  I veckan presenterades årets rapport över landets fjärrvärmepriser, där de 264 kommuner som erbjuder denna uppvärmningsform jämförs. Även i år kan Tranås Energis kunder glädja sig åt att de har den billigaste fjärrvärmen i Jönköpings län. Nationellt hamnar Tranås-priset på en elfte plats. Sedan tjugo år tillbaka ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB […]

Till pressmeddelande

Vi söker tillstånd för ny faunapassage

Tranås Energi AB söker nu tillstånd gällande bland annat bygge av en faunapassage runt vårt vattenkraftverk Visskvarn, Ydre. Med det tar vi ännu ett steg mot satsningen för öppen vattenväg mellan tre sjöar! I dagarna skickade vi in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen i Växjö gällande genomförande av miljöförbättrande åtgärder vid vårt vattenkraftverk Visskvarn, Ydre. Åtgärderna avser bygge […]

Till pressmeddelande

Vi söker nytt tillstånd för vindkraft

Tranås Energi AB har sedan 2014 miljötillstånd för bygge av elva vindkraftverk i Ydre. På grund av färdigställandet av det nya kraftvärmeverket samt låga elpriser har vi avvaktat med att sätta igång projektet och nu bestämt att ansöka om ett nytt miljötillstånd. Det nya tillståndet söks för färre men högre vindkraftverk. Tranås Energis nuvarande miljötillstånd medger […]

Till pressmeddelande

TRAMAN-intresse undersöks på landsbygden

Nu undersöker Tranås Energi intresset för anslutning till fibernätet TRAMAN på landsbygden i Tranås kommun. En intresseförfrågan har skickats ut till ägarna av de ca 370 fastigheter som räknas in i projektet. Under 2013/2014 genomfördes etapp ett av projektet Fiber till byn, då ca 350 fastigheter på landsbygden väster om Tranås anslöts till fibernätet TRAMAN. […]

Till pressmeddelande

Hubbarp, Ängaryd och Sommen får fiber!

Tranås Energi fortsätter att bygga ut fibernätet TRAMAN. Denna gång står Hubbarp och Ängaryd i Tranås samt norra delen av Sommen på tur att anslutas. Utbyggnaden av fibernätet TRAMAN går i ett högt tempo. Nyligen avslutade Tranås Energi sina senaste projekt i Stoeryd och södra Sommen och under maj planeras även alla nya kunder på […]

Till pressmeddelande

Nu gräver vi för fjärrvärme till Tostås

Nu är grävarbetet inför fjärrvärmeanslutningen av villaområdet Tostås påbörjat. Steg ett är schaktning av grunden till det lilla hus som ska bli en tryckväxlarstation. Strax innan jul tog Tranås Energi beslut om att ansluta bostadsområdet Tostås till fjärrvärmenätet. Ca 90 villaägare ska få fjärrvärme till sina hus lagom till hösten då nästa uppvärmningssäsong börjar. Igår […]

Till pressmeddelande

Ny laddstation för elbilar i Tranås

Idag har Tranås Energis senaste miljösatsning invigts, den solpaneldrivna laddstationen för elbilar på Parkhallens parkering. Tranås kommunalråd Anders Wilander blev den första att sätta laddaren i en av Tranås Energis elbilar. Stationen har ett tak av solpaneler och är utrustad med så kallade semisnabbladdare, vilket innebär att bilen, beroende på vilken typ av likriktare den […]

Till pressmeddelande

Våra servicetekniker kör förnybart!

Sedan en månad tillbaka kör båda våra servicetekniker förnybart. I slutet av året köptes nämligen ännu en elbil in, den här gången en Nissan e-NV200. För snart fyra år sedan köpte Tranås Energi in sin första eldrivna servicebil, en Renault Kangoo, som sedan dess rullat i Tranås tätort och i närområdet. De positiva erfarenheterna av denna […]

Till pressmeddelande

Tostås får fjärrvärme!

Nu står det klart att Tostås i Tranås får fjärrvärme under nästa år. Tranås Energi bygger ut det befintliga fjärrvärmenätet till området och ansluter ett nittiotal villor. Tranås Energi har under året undersökt möjligheter och intresse för att bygga ut Tranås befintliga fjärrvärmenät till Tostås. Ca 150 villaägare i området bad om offert på anslutning […]

Till pressmeddelande

Tranås har billigast fjärrvärme

Idag presenteras årets rapport över landets fjärrvärmepriser, där de 259 kommuner som erbjuder denna uppvärmningsform jämförs. Även i år kan Tranås Energis kunder glädja sig åt att de har den billigaste fjärrvärmen i Jönköpings län och den tionde billigaste nationellt. Sedan tjugo år tillbaka ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, […]

Till pressmeddelande

Vi ansöker för faunapassage

Nu är vi färdiga med vår förstudie och tillståndsansökan gällande bygge av en faunapassage samt upprustning av maskinerna vid vår kraftstation i Forsnäs. I dagarna skickades ansökan in till Mark- och miljödomstolen. Beslutet om att anlägga en faunapassage av typen omlöp, också kallat fiskväg, vid vattenkraftverket i Forsnäs togs för flera år sedan, som en […]

Till pressmeddelande

Bidrag sökt för fortsatt fiberutbyggnad

Tranås Energi AB har lämnat in en ansökan om bidrag, gällande den fortsatta utbyggnaden av fibernätet TRAMAN på landsbygden, till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det sökta bidraget är på drygt 19 miljoner kronor och beslutet väntas under hösten. Etapp ett av Tranås Energis projekt Fiber till byn avslutades vid årsskiftet, då ca 350 nya kunder på […]

Till pressmeddelande

Junet AB ny tjänsteleverantör i TRAMAN

Nu kommer Junet AB in som ny tjänsteleverantör i Tranås Energis fibernät TRAMAN. Sedan 1 juli erbjuder de sina tjänster inom bredband och telefoni till både privatkunder och företag och öppnar samtidigt ett lokalt kontor i Tranås. Sedan 2005 har Junet erbjudit bredbandstjänster i Jönköping och levererar idag även telefoni och WiFi-lösningar till både privatpersoner […]

Till pressmeddelande

Vi fjärrvärmeansluter Hjälmaryds industriområde

Tranås Energi bygger ut fjärrvärmenätet för fem nya anslutningar på industriområdet Hjälmaryd i Tranås. Ca 600 MWh förnybar och lokalt producerad värme ska årligen levereras hit från det biobränsleeldade kraftvärmeverket. Betongindustrin, Svarvcenter i Tranås, Sprintline, Industrikablage och Elteknik på Hjälmaryds industriområde har alla gjort beställningar på fjärrvärmeanslutning. Tillsammans har de en effekt på ca 350 […]

Till pressmeddelande

Ny elbilspool i Tranås

Idag invigdes Tranås nya elbilspool och under tre år framåt kommer anställda inom Tranås kommun och Tranås Energi att kunna nyttja elbilarna i tjänsten på arbetstid. Övrig tid är det fritt fram för allmänheten att boka de klimatsmarta bilarna. Redan under hösten 2013 hade Tranås kommun två elbilar på prov, som anställda kunde använda vid […]

Till pressmeddelande

Tranås Energi övertar Visskvarn vattenkraftverk

Den 1 mars 2015 övertog Tranås Energi Visskvarn vattenkraftverk, som är beläget i Bulsjöån, Ydre kommun, Östergötlands län. I december 2014 klargjordes att Tranås Energi köper Visskvarn vattenkraftverk av Skånska Energi. Den 1 mars 2015 köptes verket och driften övertogs. Visskvarn är beläget i Bulsjöån, som knyter samman sjöarna Västra Lägern, Östa Lägern och Sommen. […]

Till pressmeddelande

Tranås Energi köper Visskvarn vattenkraftverk

Tranås Energi AB har tagit beslut om att förvärva Visskvarn vattenkraftverk, beläget i Bulsjöån, Ydre kommun, Östergötlands län. Säljare av vattenkraftverket är Skånska Energi AB. Visskvarn är ett av tre vattenkraftverk belägna i anslutning till Bulsjöån, som knyter samman sjöarna Östa Lägern, Västra Lägern och Sommen. Sedan tidigare äger Tranås Energi de övriga två vattenkraftverken, […]

Till pressmeddelande