Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Affärsidé och vision

Idag och i framtiden

Idag sköter vi elleveranserna till drygt 10 230 elnätskunder, vi har ca 12 100 elhandelskunder, ca 1 160 fjärrvärmekunder och 2 000 fiberkunder.

De tjänster och produkter vi levererar vill vi hålla så miljöanpassade som möjligt. Den el och värme vi säljer är 100 % förnybar.

Vi vill förutom vår satsning på ett nytt kraftvärmeverk, som gjort även fjärrvärmen 100 % förnybar och ökat vår elproduktion, och utökad vattenkraft  och även satsa på vindkraft. Går det som vi hoppas kommer ca 60 % av den el vi levererar vara egenproducerad inom några år. Självklart fortfarande med miljöns bästa i tankarna.

Vår vision

Med lokal förnyelsebar energi skall Tranås Energi vara en ledande aktör i övergången till det hållbara samhället.

Vår affärsidé

Tranås Energi AB ska producera el och värme med förnyelsebara energikällor och leverera el, elnät, fibernät, värme och energitjänster efter kundens önskemål med konkurrenskraftigt pris, överenskommen kvalité och hög energieffektivitet.