Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Så går det till

Offertarbete fjärrvärme

När vi planerar för fjärrvärme i ett nytt område skickar vi ut en förfrågan till alla villaägare som har möjlighet att ansluta sina hus. Vi tar fram personliga offerter till de som är intresserade och finns tillräckligt stort beställningsunderlag påbörjar vi anslutningsprojektet. 

Även om vi inte skickat ut en förfrågan kan du göra en intresseanmälan här på vår hemsida, om du är intresserad av att ansluta din bostad. Vi tittar då på om det finns möjlighet att ansluta dig i nuläget, kanske finns redan fjärrvärme i området, och tar fram en kostnadsfri offert på vad det skulle kosta.

Finns inte fjärrvärme i området är det ändå bra att göra en intresseanmälan. På så vis ser vi att intresset finns och kanske prioriterar vi upp ditt område.

fjarrvarmekulvert

kulvert_tomt

När beställningarna kommit in och anslutningsprocessen kommer igång börjar vi med att gräva ett schakt i gatan för att dra fram en huvudkulvert till ditt område (om det inte finns anslutning i området sedan tidigare). Därefter görs schakten för fjärrvärmeledningarna inne på din tomt. Självklart försöker vi göra så lite åverkan som möjligt.

I nästa steg lägger vi ned ledningarna som ska leda fjärrvärmen till huset i schakten. Din fastighet ansluts via ledningsrör som dras in genom ett hål som borras i grundmuren. Schakten fylls sedan igen och vi återställer gräsmattor m.m. så att det ser ut som det gjorde innan.

Fjärrvärmecentralen installeras normalt sett där den gamla varmvattenberedaren eller pannan satt, oftast i grovköket eller källaren. Fjärrvärmecentralen ansluts till ditt vattenburna värmesystem och installationen är sedan klar.

FjarrvarmecentralFjärrvärmecentralen i ditt hem är ca 60 cm bred och 80 cm hög, som ett överskåp i köket ungefär.

Kostnad för anslutning

Anslutningen är ”nyckelfärdig”, när du gjort din beställning tar vi hand om allt! Vi tar alltid fram en offert för just ditt hus, då kostnaderna kan skilja sig något beroende på område. Priset ligger oftast runt 60-65 000 kr.

ROT-avdrag

Använder du ROT-avdraget har du möjlighet att få tillbaka 30 % av arbetskostnaden vid installation av fjärrvärme. Räknat med en total installationskostnad på 65 000 kr ger avdraget vid fullt utnyttjande en minskning med ca 9 000 kr. Du som beställare betalar bara 70 % av arbetskostnaden till oss och vi får i efterhand ersättning från Skatteverket.

Du kan läsa mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se

Från direktverkande el till fjärrvärme

Även du som bor i en villa med direktverkande el kan installera fjärrvärme, men eftersom fjärrvärmen är vattenburen behöver du samtidigt installera ett vattenburet värmesystem med radiatorer (element). Alla kostnader för detta är inräknade i den offert du får och vi ordnar hela installationen.

Prisexempel för konvertering från direktverkande el
Vid en konvertering ser vi över hela huset och ser hur många radiatorer som behövs. Normalt kan man ersätta några mindre radiatorer med en större och behålla små elradiatorer med mycket låg förbrukning som i tex klädkammare, garage, källarförråd etc. I dessa fall är ett byte av radiatorer en kostnad som inte är motiverad i och med att besparingen är för liten.

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 10 radiatorer (2016): ca 120 000 kr (ROT-avdrag ca 16 000 kr vilket ger en totalkostnad på ca 104 000 kr)

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 15 radiatorer (2016): ca 147 000 kr (ROT-avdrag ca 20 000 kr vilket ger en totalkostnad på ca 127 000 kr)