Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Pågående projekt

Elproduktion solkraft
”Med lokal förnyelsebar energi ska Tranås Energi vara en ledande aktör i övergången till det hållbara samhället.” Så står det i vår vision, och en del i detta är att öka vår egen elproduktion.

Tranås Energi producerar idag ca 39 000 MWh el per år, vilket motsvarar ca 26 % av den el vi årligen levererar i vårt elnät. Till år 2022 är vårt mål att höja detta till 50 % och för att nå dit har vi flera pågående projekt.

Vindkraft

Avgörande för om vi ska nå målet är att våra planer på vindkraftbygge blir verklighet. Vi har sedan några år tillbaka miljötillstånd att bygga 11 verk om 2 MW st och en årsproduktion på 60 GWh. På grund av de låga elpriserna som råder just nu har vi skjutit på att sätta igång projektet, det är helt enkelt inte lönsamt som läget är.

Under tiden har tekniken gått framåt och vi har därför beslutat att söka ett nytt miljötillstånd, för färre men högre verk med bättre kapacitet.

I vår nya ansökan söker vi tillstånd för 5-6 vindkraftverk med en totalhöjd av ca 200 meter och effekt på 3,5 MW per verk, de är alltså färre men effektivare och därmed en lönsammare investering som skulle ge 72 GWh per år.

Aktuellt område för ansökan är detsamma som tidigare, öster om sjön Raklången i Ydre. Investeringsbeslut om projektet kommer tidigast att tas år 2019-2020. Nuvarande miljötillstånd gäller till och med december 2018.

Samrådsunderlag för kommande tillståndsansökan

Du hittar gällande samrådsunderlag på vår konsults Energi och miljöstrategis hemsida. Här finns också de rapporter och beräkningar som gjorts.

Energi och miljöstrategis hemsida

Ansökningshandlingar gällande nuvarande tillstånd

Tillståndsansökan (öppnas som pdf)
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivning (öppnas som pdf)

Komplettering om ansökan av tillstånd (öppnas som pdf)
Föreläggande inkl. bilagor 2012-07-18

Solkraft

Intresset för att producera egen solel växer bland både privatpersoner och företag och vi har nyligen startat ett samarbete  med syfte att underlätta för våra kunder att ta steget till detta. Vi undersöker just nu möjligheterna kring att även bygga en solcellspark i Tranås och hoppas kunna göra verklighet av dessa planer de närmaste åren.

Läs mer om egen elproduktion med solceller