Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Pågående projekt

Elproduktion solkraft
”Med lokal förnyelsebar energi ska Tranås Energi vara en ledande aktör i övergången till det hållbara samhället.” Så står det i vår vision, och en del i detta är att öka vår egen elproduktion.

Tranås Energi producerar idag ca 39 000 MWh el per år, vilket motsvarar ca 26 % av den el vi årligen levererar i vårt elnät. Till år 2022 är vårt mål att höja detta till 50 % och för att nå dit har vi flera pågående projekt.

Vindkraft

Avgörande för om vi ska nå målet är att våra planer på vindkraftbygge blir verklighet. Vi har sedan några år tillbaka miljötillstånd att bygga 11 verk om 2 MW st och en årsproduktion på 60 GWh. På grund av de låga elpriserna som råder just nu har vi skjutit på att sätta igång projektet, det är helt enkelt inte lönsamt som läget är.

Under tiden har tekniken gått framåt och vi har därför beslutat att söka ett nytt miljötillstånd, för färre men högre verk med bättre kapacitet.

I vår nya ansökan söker vi tillstånd för 5-6 vindkraftverk med en totalhöjd av ca 200 meter och effekt på 3,5 MW per verk, de är alltså färre men effektivare och därmed en lönsammare investering som skulle ge 72 GWh per år.

Aktuellt område för ansökan är detsamma som tidigare, öster om sjön Raklången i Ydre. Investeringsbeslut om projektet kommer tidigast att tas år 2019-2020. Nuvarande miljötillstånd gäller till och med december 2018.

Samrådsunderlag för kommande tillståndsansökan

Du hittar gällande samrådsunderlag på vår konsults Energi och miljöstrategis hemsida.

Samrådsunderlag

Ansökningshandlingar gällande nuvarande tillstånd

Tillståndsansökan (öppnas som pdf)
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

Miljökonsekvensbeskrivning (öppnas som pdf)

Komplettering om ansökan av tillstånd (öppnas som pdf)
Föreläggande inkl. bilagor 2012-07-18

Solkraft

Vi har tre pågående projekt rörande elproduktion med solkraft. Under 2017 kommer vi att i samarbete med Tranåsbostäder placera solpaneler på nybyggda Hagadahls förskola i Tranås. Vi vet också att intresset för att producera egen solel växer bland privatpersoner och håller just nu på att arbeta fram ett sätt att underlätta för våra kunder att ta steget till detta. Inom kort kommer vi att presentera ett upplägg!

För att komma upp i en större mängd solel krävs förstås också lite större satsningar. Vi undersöker just nu möjligheterna kring att bygga en solcellspark i Tranås och hoppas kunna göra verklighet av en sådan under nästa år.