Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Vår elproduktion

Varje år producerar vi på Tranås Energi ca 39 000 Megawattimmar förnybar el i våra vattenkraftverk i Ydre och biobränsleeldade kraftvärmeverk i Tranås. Det motsvarar ca 26 % av den mängd el vi levererar i vårt nät. Vårt mål är att höja denna siffra till 50 % samt att hålla så låg miljöpåverkan som möjligt i produktionen.

Vattenkraft med hänsyn till miljön

Våra tre aktiva vattenkraftverk ligger i Ydre, ca fyra mil ifrån Tranås. Här producerar vi varje år ca 4800 MWh el. Tack vare vårt arbete med att skapa förutsättningar för en naturlig biologisk mångfald runt verken är vår elproduktion märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Vår vattenkraftproduktion

Mycket har hänt under vår hundraåriga historia, och mycket är på gång!

Läs mer

El märkt Bra Miljöval

Att vår egenproducerade el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval innebär att den uppfyller deras hårda miljökrav.

Läs mer

Fiskvägar som funkar!

Vill du se med egna ögon hur fisken tar sig förbi Smedjeholmen via vår denilränna? Här kan du se film och statistik från fiskräknaren!

Till filmerna

Kraftvärme - el och värme från skogen

Pannorna i våra kraftvärmeverk eldar vi med trädbränsle, som består av nedflisade rester från skogsavverkning i närområdet. Helt förnybart och utan att bidra till växthuseffekten. Här producerar vi, förutom fjärrvärme, även ca 34 000 MWh el per år. Det motsvarar hushållsel för 6800 familjer.

Läs mer om kraftvärme här

Pågående projekt

Vårt mål är att år 2022 producera 80 000 MWh el i våra egna anläggningar. Det ska vi nå med vind- och solkraft!

Läs mer om våra projekt

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vi på Tranås Energi strävar efter att hela vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt.

Läs om vårt miljöarbete