Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Elöverföringspriset

Elöverföringspriset är det pris du betalar för att få elen hem till dig och du betalar detta till det bolag som äger elnätet där du bor. Pengarna går till distribution, drift, underhåll av nätet mm.

Du kan inte själv välja elnätsbolag, som du kan med elhandelsbolag. Att nätbolagen har monopol i sitt område beror på att kostnaderna för att bygga upp ett elnät är för stora för att det ska ligga i företagens intresse att konkurrera om det. Istället är det statliga Energimarknadsinspektionen som kontrollerar att nätbolagen inte tar för höga avgifter för distributionen.

Elöverföringspriserna varierar mellan bolagen eftersom lokala förhållanden som geografi och folktäthet har betydelse för hur elnätet ser ut och vilka kostnader som finns för underhållet.

Elöverföringspriset är uppdelat i en rörlig och en fast del. Den rörliga kostnaden, överföringsavgiften, beror på din elanvändning i kWh. Den fasta kostnaden, abonnemanget, avgörs av storleken på din huvudsäkring.

Allmänna avtalsvillkor

Priser 2017

Nedan ser du våra gällande priser för privatpersoner.

Här hittar du priser gällande företag

Rörlig kostnad för elöverföring

Den rörliga kostnaden för 2017 är 24,9 öre/kWh (inkl. moms).

Kostnad för nätabonnemang

Mätarsäkring
kr/år (inkl. moms)
16* A 1 538
16 A 3 088
20 A 3 638
25 A 4 350
35 A 5 888

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för tre eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift ingår med 54 kr exkl. moms i abonnemangsavgiften.

Energiskatt från och med 1/1 2018

Riksdagen har beslutat att kostnaden för energiskatt från den 1 januari 2018 ska tas ut av elnätsföretagen istället för elhandelsföretagen.

Du som är både elnäts- och elhandelskund eller endast elnätskund hos oss kommer därefter att se energiskatten du betalar under rubriken elnätskostnader på fakturan från oss.

Du som endast är elhandelskund hos oss kommer i fortsättningen att se energiskatten på fakturan från ditt elnätsföretag.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund.