Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Bli mikroproducent

Som mikroproducent har du en egen småskalig elproduktion, exempelvis solceller på hustaket eller ett mindre vindkraftverk. Tekniken för mikroproduktion blir allt bättre och priserna på exempelvis solceller har sjunkit kraftigt de senaste åren, vilket gör att fler och fler blir intresserade av att producera sin egen el.

När den egna anläggningen är uppsatt behöver den anslutas till elnätet, och det är här vi på Tranås Energi kommer in i bilden. Enligt ellagen och de allmänna avtalsvillkoren måste du få tillstånd av Tranås Energi för all nyanslutning av småskalig produktion. Sammanfattat utgörs en anslutning till elnätet av dessa steg:

 • Du kontrollerar att anläggningen är CE-märkt och uppfyller alla krav
 • Du kontaktar en behörig elektriker för installation.
 • Elektrikern gör en föranmälan till elnätsägaren.
 • Elnätsägaren kontrollerar att kapacitet finns i nätet och om detta är okej skickas ett installationsmedgivande tillbaka.
 • Elektrikern utför installationen.
 • Elnätsägaren installerar en mätare som klarar av att mäta både förbrukad och producerad el.
 • Elektrikern gör en färdiganmälan till elnätsägaren.
 • Du tecknar ett elhandelsavtal med en elhandlare.

För att produktionsanläggningen ska betraktas som mikroproduktion ska följande förutsättningar uppfyllas:

 • Säkringsstorleken ska vara mindre eller lika stor som för konsumtionsabonnemanget, dock max 63 A
 • Installerad effekt för produktionsanläggningen är max 43,5 kW
 • Din producerade volym el per kalenderår är mindre än din konsumerade volym

För produktionsanläggningar som inte uppfyller kraven ovan betalar producenten en årlig avgift för mätning, beräkning samt rapportering. Kontakta Tranås Energi AB för mer detaljer och gällande regler.

Läs broschyren Anslutning av mikroproduktion

Anslutningsavgift

Är du elnätskund hos Tranås Energi idag behöver du inte betala någon anslutningsavgift. Är du inte det gäller samma anslutningsavgift för ny mikroproduktion som för anslutning av kunder som konsumerar el. Även då anslutningen kräver en ny serviskabel eller då servisen måste förstärkas gäller samma prislista som för konsumtionskund.

Här kan du se gällande priser för anslutning

Sälj din överskottsel

Du som producent ansvarar själv för att teckna avtal med ett elhandelsföretag som köper din överskottsel samt med köpare av eventuella elcertifikat. Producenten ansvarar också för att följa gällande lagar om moms- och skatteredovisning.

Om du är elhandelskund hos Tranås Energi köper vi gärna din överskottsel!

Läs mer om att sälja överskottsel till Tranås Energi