Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Elnät

Om du vill rapportera akuta elfel till oss på Tranås Energi ringer du 020-40 40 20. Exempel på akuta fel är strömavbrott, avgrävda eller skadade ledningar, påkörda kabelskåp eller elstolpar, träd som fallit ned på ledningar, öppna dörrar till transformatorstationer eller öppna luckor på kabelskåp. Vår telefonlinje är öppen dygnet runt och vi åtgärdar anmälda fel så fort som möjligt.

Du kan också ringa 020-40 40 20 om du behöver hjälp med markering av elkablar eller med bevakning vid fällning av träd som står nära våra elledningar.

Vid mindre akuta fel som t ex trasiga gatlampor kan du klicka här för att göra en felanmälan. På sidan Driftinformation hittar du information vid kända strömavbrott.

Läs mer om Elnät

Kontaktuppgifter personal

Magnus Lundberg
Chef Elnät
0140-681 21
070-681 21 05
magnus.lundberg@tranasenergi.se
Stefan Aronsson
Planeringsingenjör
0140-681 93
070-372 05 59
stefan.aronsson@tranasenergi.se
Sven Pålsgård
Elkraftingenjör
0140-681 24
070-681 24 28
sven.palsgard@tranasenergi.se
Per-Åke Gustafsson
Driftingenjör
0140-686 63
070-226 81 66
per-ake.gustafsson@tranasenergi.se
Gunilla Jahrl-Svärd
Kartritare
0140-683 86
gunilla.jahrl-svard@tranasenergi.se
Otto Wallén
Ansvarig mätning och nyanslutning
070-257 07 53
otto.wallen@tranasenergi.se
Anders Levin
Mättekniker och IT-ansvarig
0140-683 88
070-811 68 61
anders.levin@tranasenergi.se
Michael Stjärnerstrand
Elkraftingenjör nyanslutning
0140-681 26
070-211 29 11
michael.stjarnerstrand@tranasenergi.se