Kundservice

Telefon: 0140-692 00

E-post: info@tranasenergi.se

Öppettider

Måndag till torsdag:
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredagar:
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Intresset för fiber växer på landsbygden

9 augusti, 2017

Under sommaren har vi arbetat aktivt med att öka intresset för fiberanslutning på landsbygden i Tranås kommun. Nu har i princip alla de ca 270 fastighetsägarna i området (fritidshus ej inräknade) meddelat att de är intresserade, vilket ökar våra möjligheter att beviljas utbyggnadsbidrag.

För drygt ett år sedan startade vi etapp två av projektet Fiber till byn, med syfte att bygga ut fibernätet TRAMAN på de delar av landsbygden i kommunen som ännu inte anslutits. För att projektet ska kunna genomföras är vi beroende av offentliga stöd, och konkurrensen om pengarna är stor.

För att öka möjligheten att bli beviljade bidrag i nästa beslutsomgång har vi under sommaren jobbat med att samla in intresseanmälningar från de permanentboende i området, då antalet är ett av de viktigaste kriterierna i Länsstyrelsens beslut. Innan sommaren hade ca 65 % av områdets fastighetsägare anmält intresse för fiberanslutning, nu är den siffran 100 %.

– Det är fortfarande stor konkurrens om bidragspengarna, men nu har våra chanser ökat rejält. Förhoppningsvis blir vi en av de aktörer som beviljas bidrag i nästa beslutsomgång och kan då gå vidare med projektet, säger Anders Beckman, som ansvarar för projektet hos oss.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har ännu inte satt datum för när nästa beslutsomgång kommer att hållas. Besked om detta kommer troligen i början av nästa år. Tranås Energi har sökt bidrag om 19 miljoner, vilket motsvarar ca 60 % av projektets budget.

Läs mer om Fiber till byn