Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Arbetsmiljöpolicy

  • Tranås Energi skall kännetecknas av att upprätthålla en god arbetsmiljö.
  • Arbetet vid Tranås Energi skall vara säkert, stimulerande och utvecklande.
  • All personal skall ges möjlighet till kompetensutveckling.
  • Arbetsmiljöfrågorna skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet, vilket innebär att arbetsmiljöfrågorna skall behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
  • En rutin att hantera arbetsmiljöaspekter vid arbetsplanering skall finnas.
  • Lagar och förordningar ska betraktas som minimikrav. Arbetstagaren är skyldig att följa gällande regler och föreskrifter.
  • Tranås Energi ska erbjuda friskvårdsaktiviteter till alla anställda.
  • Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska fungera så att arbetstagarna känner delaktighet.