Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Organisation

Tranås Energi AB och dotterbolaget Tranås Energi Elnät AB ägs av Tranås Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Tranås kommun. All verksamhet bedrivs i moderbolaget Tranås Energi AB.

Organisation

Företagsledning

Niklas Johansson – VD
Magnus Lundberg – chef Elnät/Fibernät
Joakim Bergström – chef Försäljning/Kundservice
Johan Holm – chef Fjärrvärme

Styrelse

David Hultman, Ordförande
Lars Karlsson, Vice ordförande
Kenneth Andersson, Carina Bergman, Björn Forsell, Per Samuelsson, Carolina Schön

Personliga suppleanter: Bernt Svensson, Mikael Gustafsson, Bertil Johansson, Håkan Joelsson, Håkan Nyborg, Jan Borg, Bo Sundström