Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Visskvarn vattenkraftstation


Inspelat i Visskvarn hösten 2016.

Sedan våren 2015 äger vi även Visskvarn vattenkraftverk som ligger i anslutning till samma vatten som Olstorp och Forsnäs.

Köpet gör att vi numera har kontroll över hela sträckan mellan Västra Lägern och Sommen, vilket möjliggör våra  planer på att skapa fri vandringsväg för fisken på denna sträcka.

Hösten 2016 skickade vi in en vår tillståndsansökan gällande bygge av en faunapassage och nya galler till Mark- och miljödomstolen och vi väntar svar under vintern 2017.

I köpet av Visskvarn ingick vattenområden som är viktiga lek- och uppväxtområden för öring och det är därför viktigt med kontinuitet i vattenflödet. Här finns en vattendom som säger att det under vecka 41-43 måste släppas 445 liter vatten/s och under övriga året 145 liter/s. Vi kommer att släppa 445 liter/s året runt för att gynna faunan i området.

Visskvarn vattenkraftverk