Kundservice

Telefon: 0140-681 25

E-post (alla ärenden): info@tranasenergi.se

Besök kundservice på kontoret på Norra Storgatan 64 i Tranås.

Måndag till torsdag:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00

Fredagar:

08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00

Vattenkraft

Översiktskarta med streckad väg
Den streckade linjen visar hur vattenvägen kommer att öppnas när vi är klara med våra planerade miljöåtgärder.

Tranås Energi har producerat el med hjälp av vatten i över 100 år, ända sedan 1911. Vattenkraft är fortfarande en stor del av vår verksamhet och idag bedrivs produktionen med största möjliga miljötänk!

Numera är det våra tre vattenkraftverk i Olstorp, Forsnäs och Visskvarn i Ydre som står för elproduktionen. Tillsammans producerar de ca 4 800 MWh år.

Miljöanpassad vattenkraft

För oss på Tranås Energi är det en självklarhet att bedriva vår elproduktion på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och vi gör därför mycket mer än vad lagkraven säger. Några exempel på hur vi arbetar med detta är anpassade vattenflöden förbi våra anläggningar (fyra gånger högre än vattendomen kräver) för att gynna den biologiska mångfalden, faunapassager och medverkan till utläggning av lekgrus och vassklippning.

Här finns våra anläggningar

Tranås Energis tre vattenkraftverk med elproduktion, Olstorp, Fornsäs och Visskvarn, finns i Ydre, några mil från Tranås. Utöver detta äger vi två anläggningar i centrala Tranås som numera är nedlagda, Smedjeholmen och Åsvallehult, samt en gammal kvarn i Oppeby, en bit från Forsnäs, som aldrig använts för vattenkraftproduktion.

Tre av dessa sex anläggningar har idag faunapassager. Under 2018 påbörjar vi bygget av en fjärde, vi väntar på miljötillstånd för att bygga den femte samt har en pågående förstudie gällande det sista.

Vårt mål är att alla våra anläggningar ska ha fungerande faunapassager och att hela vattenvägen mellan Västra Lägern och Sommen ska vara öppen för vandrande fisk under 2019. Detta kan jämföras med att bara 2 % av Sveriges ca 2 100 vattenkraftverk har fungerande faunapassager idag.

Varför?

Anledningen till att vi satsar så mycket på miljöanpassande åtgärder är att vi vill visa att det går att producera el med vattenkraft på ett sätt som inte skadar den biologiska mångfalden. De pågående projekten driver Tranås Energi själva och frivilligt, utan myndighetskrav. Vi har producerat el med hjälp av vattenkraft i ca 100 år och nu är det på tiden att vi ger tillbaka för det vi fått.

Vattenkraft diplomerad av Älvräddarna

År 2012 mottog vi som första (och hittills enda) energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för vårt arbete med biologisk mångfald och miljöanpassningen av våra vattenkraftverk. Kriterierna för att få diplomet är enligt Älvräddarna själva de mest heltäckande och kompromisslösa gällande vattenkraft i Sverige. Vi är otroligt  stolta över detta och ser det som ett bevis på att vi är på rätt väg i vårt miljötänk!

Köp vår egenproducerade el

Vår egenproducerade el, som dessutom är märkt med Bra Miljöval, går att få som tillägg till alla våra elavtal. Kryssa för tillägget Hemmagjord el när du tecknar ditt elavtal så är det den du betalar för, och du är med och gör skillnad!

alvraddarna

Dags att byta Elavtal?

Vem som helst kan köpa sin el av oss, 100 % förnybar och till ett bra pris. Du kan bo var som helst i Sverige och det spelar ingen roll om du har stor eller liten elanvändning. 

Teckna Elavtal